• Svenska

  Meddelande om att tjänsten "PlayMemories Online" har avslutats
  Och begäran om att ladda ner det lagrade innehållet före uppsägningen.


  Tack för ditt fortsatta intresse för Sonys produkter.

  Vi meddelar att tjänsten "PlayMemories Online" kommer att avslutas den 29 februari 2024. Tack för att du har använt den här tjänsten länge.
  Före tjänstens upphörande kommer endast verktyg för webbläsarbläsning och nedladdning att vara tillgängliga efter den 1 oktober 2023.
  Därför ber vi dig att ladda ner det innehåll som du har lagrat i tjänsten.
  Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka och tackar dig för din förståelse och ditt samarbete.

  28 feb. 2023 Stäng registrering för nytt konto
  30 september 2023 Stäng funktionen för uppladdning av bilder
                Stäng de relaterade programmen utom webbläsare.
                Appar som ska stängas: Android/iOS/PS4/BRAVIA/PlayMemories Home
  29 februari 2024 Avsluta tjänsten "PlayMemories Online"

  [Om nedladdning av det lagrade innehållet]
  Vi har förberett ett nedladdningsverktyg på supportsidan ( https://www.sony.jp/support/software/playmemories-online/dltool.html ). Använd det här verktyget för att ladda ner ditt lagrade innehåll.
  Allt innehåll som finns kvar i PlayMemories Online från och med den 29 februari 2024 kommer att raderas, så ladda ner nödvändiga foton och videor före detta datum.

  Innehållet du har kan också användas i tjänsten "Creators' Cloud*" som släpptes den 22 februari. Mer information finns på https://creatorscloud.sony.net/ .
  * Det finns skillnader i de tjänster och funktioner som finns tillgängliga i olika länder och regioner.


  Select Language:
  English | 日本語 | Francais | Deutsch | Nederlands | 繁體中文 | Italiano | Русский | Espanol | Espanol de America | Svenska | Dansk | Norsk | Suomi | Polski | Portugues do Brasil