• Norsk

  Merknad om avslutning av tjenesten «PlayMemories Online»
  Og forespørsel om å laste ned det lagrede innholdet før avslutningen


  Takk for at du er interessert i Sonys produkter.

  Vi kunngjør at tjenesten «PlayMemories Online» avsluttes 29. februar 2024. Takk for at du har brukt tjenesten.
  Etter 1. oktober 2023 vil det bare være mulig å surfe i nettleseren og laste ned verktøy før tjenesten avsluttes.
  Derfor ber vi deg laste ned alt du har lagret i tjenesten.
  Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

  28. februar 2023 Registrering av nye kontoer avsluttes
  30. september 2023 Funksjonen for opplasting av bilder avsluttes
                 Lukk relaterte applikasjoner unntatt nettlesere
                 Apper som skal lukkes: Android/iOS/PS4/BRAVIA/PlayMemories Home
  29. februar 2024 «PlayMemories Online»-tjenesten avsluttes

  [Om nedlasting av lagret innhold]
  Vi har lagt til et nedlastingsverktøy i brukerstøtten ( https://www.sony.jp/support/software/playmemories-online/dltool.html ). Bruk det til å laste ned lagret innhold.
  Alt innhold som fortsatt er igjen i PlayMemories Online 29. februar 2024, blir slettet, så pass på å laste ned de bildene og videoene du vil ha, før denne datoen.

  Innholdet ditt kan også brukes i «Creators' Cloud*»-tjenesten som ble lansert 22. februar. Du finner mer informasjon på https://creatorscloud.sony.net/ .
  * Hvilke tjenester og funksjoner som er tilgjengelige, varierer etter land og område.


  Select Language:
  English | 日本語 | Francais | Deutsch | Nederlands | 繁體中文 | Italiano | Русский | Espanol | Espanol de America | Svenska | Dansk | Norsk | Suomi | Polski | Portugues do Brasil