Foto's en video's uploaden

Upload uw foto's en video's naar "PlayMemories Online" om ze vanaf verschillende apparaten te bekijken.

[Tip]

- U kunt foto's automatisch of handmatig uploaden. Als u foto's automatisch uploadt, worden de foto's geconverteerd naar een normale grootte (langste zijde maximaal 1920 px) en zonder capaciteitsbeperkingen opgeslagen op "PlayMemories Online".

- Als foto's handmatig worden geüpload, kan de grootte van die foto's worden aangepast aan de originele grootte of de standaardgrootte in de instellingen.

- Video's kunnen alleen handmatig worden geüpload.

- Als u met de standaardinstellingen [Alles synchroniseren] inschakelt, worden de foto's op uw smartphone via een Wi-Fi-netwerk gesynchroniseerd met uw foto's op "PlayMemories Online".
Als u foto's via uw mobiele netwerk wilt synchroniseren, selecteert u [Instellingen]
- [Alles synchroniseren] en stelt u [Wanneer uploaden] in op [Wi-Fi of mobiel netwerk].

- Alles synchroniseren kan voor elk apparaat afzonderlijk worden ingesteld.

Foto's automatisch uploaden

1. Tik op - [Instellingen] - [Alles synchroniseren].

2. Schakel [Alles synchroniseren] in.

Foto's en video's handmatig uploaden

1. Tik op [+].

2. Selecteer de foto of video die u wilt uploaden.

3. Tik op [Upload].

[Tip]

- Als u het handmatige uploaden wilt beëindigen, tikt u op de voortgangsbalk, tikt u op de foto die wordt geüpload en selecteert u vervolgens [Uploaden beëindigen].

- Om de automatische uploadfunctie te stoppen, tik op - "Instellingen" - "Alles synchroniseren" en schakel "Alles synchroniseren" uit.