[Uppdaterad: 3 december 2018]

Visa/bläddringsfunktionen som BRAVIA® har för Android TV™ har upphört.
Bilder som laddas upp till PlayMemories Online kan fortfarande ses/bläddras på din dator/smartphone/surfplatta som tidigare.

Tillämpliga modeller
2018-modeller: A9F/Z9F/A8F/X9000F/X8500F/X7500F-serierna
2017-modeller: A1/X9500E/X9000E/X8500E/X8000E-serierna
2016-modeller: Z9D/X8300D/X7000D-serierna

Förberedelse

Du måste registrera din BRAVIA med din PC för att kunna använda "PlayMemories Online" från din "BRAVIA".

- Registrera PlayMemories-konto (Sony Android TV) * Stöd har upphört

- Registrera din BRAVIA (BRAVIA, modell 2014 och senare)

- Registrera din BRAVIA (BRAVIA, modellerna 2011-2013)

Registrera PlayMemories-konto (Sony Android TV)

Skapa ett konto genom att använda din PC

Du måste skapa ett Sony Entertainment Network-konto för att kunna använda "PlayMemories Online" från din BRAVIA.

[Tips]

- Du kan hoppa över det steget om du reden har skapat ett konto.

1. Gå in på “PlayMemories Online” genom att använda din PC.

2. Klicka på [Join PlayMemories (Gå med i PlayMemories)].

3. Följ instruktionerna på skärmen.

[Observera]

- Du kan ladda upp foton och videor till PlayMemories Online från en smartphone eller dator, men från en BRAVIA TV kan foton bara visas.

* Den här appen finns tillgänglig på engelska, franska, tyska, spanska och japanska.

Registrera din BRAVIA (BRAVIA, modell 2014 och senare)

Se först till att din BRAVIA och PC är anslutna till internet.

Skapa ett konto genom att använda din PC

Du måste skapa ett Sony Entertainment Network-konto för att kunna använda "PlayMemories Online" från din BRAVIA.

[Tips]

- Du kan hoppa över det steget om du reden har skapat ett konto.

1. Gå in på “PlayMemories Online” genom att använda din PC.

2. Klicka på [Join PlayMemories (Gå med i PlayMemories)].

3. Följ instruktionerna på skärmen.

Bekräfta aktiveringskod för BRAVIA

1. Tryck på Home-knappen på din BRAVIA-fjärrkontroll.

2. Välj [Album] genom att använda pilknapparna och tryck sedan på OK.

3. Välj [Sign in (Logga in)] på skärmen "PlayMemories Online" och tryck sedan på OK.

Aktiveringskoden visas.

[Tips]

- När du väl har registrerat aktiveringskoden kan du uppge den igen genom att välja [Sign in with Another Account (Logga in med ett annat konto)] på skärmen för inloggning.

Registrera din BRAVIA genom att använda din PC

1. Logga in på Sony Entertainment Network på din PC.

2. Välj [Activate a Device (Aktivera en enhet)] - [TV].

3. Följ anvisningarna på skärmen och skriv in din BRAVIA-aktiveringskod. (Se "Bekräfta aktiveringskod för BRAVIA")

4. Gå till nästa steg utan att skriva in några kreditkortsuppgifter.

5. Ställ in PIN-koden (valfritt, 5 siffror).

Detta slutför registreringen av din BRAVIA. Du kan nu gå in på "PlayMemories Online" från din BRAVIA.

Gå in på "PlayMemories Online" från din BRAVIA

När steget "Registrera din BRAVIA genom att använda din PC" är klart visas skärmen för inloggning automatiskt på din BRAVIA.

1. Bekräfta ditt inloggnings-ID.

2. Skriv in PIN-koden som du ställt in i steget "Registrera din BRAVIA genom att använda din PC" ovan.

3. Välj [Sign In (Logga in)] genom att använda pilknapparna och tryck sedan på OK.

Du kan nu gå in på "PlayMemories Online" och se bilder och video på din BRAVIA.

[Tips]

Följ stegen nedan om skärmen för inloggning inte visas.

1. Tryck på Home-knappen på din BRAVIA-fjärrkontroll.

2. Välj [Album] genom att använda pilknapparna och tryck sedan på OK.

3. Välj [Sign in (Logga in)] på skärmen "PlayMemories Online" och tryck sedan på OK.

PlayMemories Online (BRAVIA) har en programvara med öppen källkod.

Detaljer om licenser för öppen källkod finns här

Registrera din BRAVIA (BRAVIA, modellerna 2011-2013)

Börja med att se till att din BRAVIA och PC är anslutna till internet.

Skapa ett konto genom att använda din PC

Du måste skapa ett Sony Entertainment Network-konto för att kunna använda "PlayMemories Online" från din BRAVIA.

[Tips]

- Du kan hoppa över det steget om du reden har skapat ett konto.

1. Gå in på "PlayMemories Online" genom att använda din PC.

2. Klicka på [Join PlayMemories (Gå med i PlayMemories)].

3. Följ instruktionerna på skärmen.

Bekräfta aktiveringskoden för din BRAVIA

1. Tryck på "Home"-knappen på din BRAVIA.

2. Välj [Sony Entertainment Network] - [PlayMemories Online] med pilknapparna och tryck sedan OK.

3. Läs användningsvillkoren och välj sedan [Acceptera].

Aktiveringskoden visas.

[Tipps]

- När du har bekräftat aktiveringskoden kan du visa den igen genom att välja [Sony Entertainment Network] - [ Link an Account (Länka ett konto)] i steg 3.

Registrera din BRAVIA med din PC.

1. Logga in på Sony Entertainment Network på din PC.

2. Välj [Activate a Device (Aktivera en enhet)] - [TV].

3. Följ instruktionerna på skärmen och ange aktiveringskoden för din BRAVIA. (Se Bekräfta din "BRAVIA" med aktiveringskod )

4. Gå till nästa steg utan att skriva in några kreditkortsuppgifter.

5. Ställ in PIN-koden (valfritt, 5 siffror).

Detta avslutar registreringen av din BRAVIA. Du har nu åtkomst till "PlayMemories Online" från din "BRAVIA".

Åtkomst till "PlayMemories Online" från din BRAVIA

1. Tryck Home-knappen på din BRAVIA:s fjärrkontroll.

2. Välj [Sony Entertainment Network] - [PlayMemories Online] med pilknapparna och tryck sedan OK.

3. Ange PIN-koden som du ställde in under "Registrera din BRAVIA med din PC" ovan.

Du har nu åtkomst till "PlayMemories Online" och titta på foton och videoklipp på din BRAVIA.