Använda kontrollen

När listan med foton/video visas

A) Styrkors

Välj ett foto.

B) L1-knappen

Zooma ut.

C) Stryplatta/styrplattans knapp

Snärta upp eller ner på styrplattan för att bläddra skärmen.

D) ALTERNATIV-knappen

Visa Alternativ-menyn.
I Alternativ-menyn kan du välja att starta eller ställa in ett bildspel.

E) R1-knappen

Zooma in.

F) -knappen/-knappen/-knappen/-knappen

-knappen: Visa markerat foto i helskärm.
-knappen: Visa/dölj information
-knappen: Tillbaka till toppmenyn.

G) Vänster spak

Tryck på spaken för att flytta fokus.

H) Höger spak/R3-knappen

Tryck spaken uppåt eller nedåt för att bläddra skärmen.
När du trycker på spaken (R3-knappen), förflyttas fokus enligt rörelsesensorn

[Observera]

・Funktionerna för -knappen och -knappen kan variera beroende på i vilket land eller i vilken region som PlayStation®4 säljs i.

Medan ett foto/video visas i helskärm

I) Styrkors

Video:
- Vänster: Snabbspolning bakåt
- Höger: Snabbspolning framåt

J) L1-knappen

Visa den föregående mediefilen.

K) L2-knappen

Foto: Rotera fotot åt vänster.
Video: Snabbspolning bakåt

L) Styrplattan/styrplattans knapp

För ihop/sära på fingrarna på styrplattan för att zooma in/ut. Snärta vänster/höger på styrplattan för att visa föregående/nästa foto.

M) ALTERNATIV-knappen

Visa Alternativ-menyn.
I Alternativ-menyn kan du välja att starta eller ställa in ett bildspel samt att rotera ett foto.

N) R1-knappen

Visa nästa mediefil.

O) R2-knappen

Foto: Rotera fotot åt höger.
Video: Snabbspolning framåt

P) -knappen/-knappen/-knappen/-knappen

-knappen: Foto:Visa information om fotot.
Video: Spela/paus
-knappen: Visa information om mediefilen.
-knappen: Tillbaka till sökning

Q) Höger spak

Foto: Tryck spaken uppåt/nedåt för att zooma in/ut.
Video: Tryck spaken uppåt/nedåt för att zooma in/ut.

[Observera]

- Funktionerna för -knappen och -knappen kan variera beroende på i vilket land och i vilken region som PlayStation®4 säljs i.