Ladda upp foton och videoklipp

Man kan hantera foton som tagits med olika enheter såsom en kamera, surfplatta, smartphone och andra enheter tillsammans.

1. Se till att du loggar in på "PlayMemories Online" från "PlayMemories Home".

2. Välj [Verktyg] - [Ladda upp till PlayMemories].

3. Följ instruktionerna på skärmen.

[Tips]

- För att ställa in storleken på den mediafil som man vill ladda upp ska man från menyn [PlayMemories Online] visa fönstret [Inställningar för PlayMemories Online].