"PlayMemories Home" Grundläggande funktioner (Windows)

Välkommen till "PlayMemories Home"

Med "PlayMemories Home" kan du hantera och redigera foton och videoklipp på din dator.
Genom att ladda upp foton och videoklipp till vår webbtjänst "PlayMemories Online" kan du också njuta av foton och videoklipp från din surfplatta eller smartphone osv. Och naturligtvis kan du dela foton och videoklipp med era familj och vänner på ett enkelt sätt.

Låt oss börja med att importera bilder och videoklipp till din dator

Importera foton och videoklipp i kameran

"PlayMemories Home" låter dig importera foton och videoklipp som du har tagit till din dator.

1. Anslut din digitala videokamera, digitalkamera eller smartphone till datorn osv., med den medföljande eller inbyggda USB-kabeln. Eller sätt in ett extern media som ett SD-kort eller "Memory Stick" i datorn.

Följande skärm visas automatiskt.

2. Välj "Importera mediefiler".

En skärm som guidar dig genom import av foton och videor visas.

3. Importera foton eller videoklipp genom att följa instruktionerna på skärmen.

[Tips]

- Efter anslutning av Sony digital videokamera eller digitalkamera kommer olika funktioner att finnas tillgängliga på "PlayMemories Home" beroende på den anslutna enheten.

- När Synkronisera alla är på laddas importerade bilder automatiskt upp till "PlayMemories Online" efter import. Bilder som är uppladdade automatiskt är inte öppna för allmänheten.

[Observera]

- Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på land/region.

Logga in på "PlayMemories Online"

Genom att logga in på "PlayMemories Online" från "PlayMemories Home" kan du även visa och redigera foton från "PlayMemories Home" som har laddats upp till "PlayMemories Online".

Du kan också dela uppladdade foton och videoklipp med dina vänner och familj från "PlayMemories Home".

1. Från [PlayMemories Online]-menyn, välj [Logga in].

2. Följ instruktionerna på skärmen.