Ladda upp foton och videoklipp

Du kan ladda upp foton och videoklipp till "PlayMemories Online".

Uppdatera till den senaste versionen av PlayMemories Home för att ladda upp foton och videoklipp. (*Foton kan inte laddas upp i version 4.1 eller tidigare)
Klicka här för att öppna nedladdningssidan

 

Uppladdning automatiskt (Synka allt)

Genom att aktivera "Synkronisera alla"-funktionen från "PlayMemories Home" kan du ladda upp ett obegränsat antal bilder gratis. (De långa sidorna på bilder kommer att ändras till 1920 pixlar.)

Denna funktion är säker att använda eftersom de uppladdade bilderna inte visas för andra än dig.

1. Logga in på PlayMemories Online från PlayMemories Home.
Välj ”Logga in” från menyn ”PlayMemories Online”.

2. Från menyn ”PlayMemories Online” väljer du ”Inställningar för PlayMemories Online”

3. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera Synka allt.

När Synka allt är aktiverat, synkas fotona i ”PlayMemories Home” och ”PlayMemories Online” automatiskt.

[Observera]

- Om du tar bort eller redigera en bild på "PlayMemories Online", kommer resultatet att tillämpas på både "PlayMemories Home" och "PlayMemories Online".

- Videor laddas inte upp automatiskt av "Synkronisera alla"-funktionen. Ladda upp videoklipp manuellt.

Uppladdning manuellt

Du kan välja bilder eller videoklipp att ladda upp till "PlayMemories Online". Totalt kan 5 GB bilder och videoklipp laddas upp.

1. Se till att du loggar in på "PlayMemories Onlie" från "PlayMemories Home".

2. I kalendervyn eller mappvyn, välj de foton eller videoklipp som du vill ladda upp.

3. Klicka på [Verktyg] - [Överför till PlayMemories Online] eller [Lägg till i mina samlingar].

3. Följ instruktionerna på skärmen.

[Tips]

- För att ställa in storleken på den mediafil du vill ladda upp manuellt välj [PlayMemories Online-inställningar] från [PlayMemories Online]-menyn och ställ sedan in storleken på [Manuell överföring]-fönstret.

- Om du tar bort eller redigerar en bild på "PlayMemories Online" så kommer resultatet att tillämpas på både "PlayMemories Home" och "PlayMemories Online".