Redigera foton

"PlayMemories Home" är laddad med många olika funktioner för redigering av foton.

1. Från Kalendern eller Mappvyn, välj det foto du vill redigera och visa det i helskärmsläge.

2. Klicka på "Verktyg" i övre högra hörnet av skärmen och välj önskad redigeringsfunktion.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

4. När du är klar med redigeringen, spara fotot.

Reducering av röda ögon:

Användningen av en blixt när du fotograferar människor kan orsaka en röd reflektion i ögonen på den du fotar. Du kan korrigera röda ögon i foton.

Skära bild:

Du kan ta bort oönskade delar av bilder.

Infoga datum:

Du kan infoga en datumstämpel på foton.

Autokorrigera:

Du kan korrigera ljusstyrka och kontrast i en bild till de mest lämpliga nivåerna för bilden automatiskt.

Ljusstyrka:

Ljusstyrkan och kontrasten på foton kan korrigeras efter dina önskemål.

Mättnad:

Du kan justera mättnad.

Tonkurva:

Du kan justera ljusstyrkan för varje kanal.

Skärpa:

Du kan framhäva konturerna av bilder.

[Tips]

- För att ändra stämpel med datum och tid, välj [Ändra datum för markerade mediefiler] från [Redigera]-menyn, för att visa [Ändra datum för markerade mediefiler]-fönstret. Ändra uppgifterna och tidsstämpel och klicka på [OK].

[Observera]

- Du kanske inte kommer kunna redigera vissa bilder, t.ex. de som tas i "Multi Burst" eller RAW-läge.