Spela upp foton eller videoklipp från andra enheter i hemnätverket

Du kan spela upp foton eller videoklipp på "PlayMemories Home" från andra enheter i hemnätverket.

1. Välj [Verktyg] - [Inställningar] och konfigurera sedan inställningarna på [Hemnätverk]-skärmen.

2. Upprätta anslutningen från enheten i hemnätverket.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

[Tips]

- Om du vill skicka en mediefil att spela upp på en enhet i hemnätverket (överför), visa önskad mediefil på "PlayMemories Home", och välj sedan [Överför] ".