Vanliga frågor

F: Filmer som redigerats och exporterats till kameran kan inte spelas upp.

S: Endast filmer som redigerats med ”Klipp video” och ”Sammanfoga videoklipp” kan spelas upp på en kamera.


F: Foton eller videoklipp lagrade på "PlayMemories Home" kan inte spelas upp från andra enheter på hemnätverket.

S: Välj [Verktyg] - [Inställningar] och konfigurera sedan inställningarna på [Hemnätverk]-skärmen.


F: Jag kan inte överföra foton eller videoklipp till PlayMemories Online eller Facebook. (Ikonerna ”Överför till PlayMemories”, ”Lägg till i Mina samlingar” och ”Överför” är inte tillgängliga.)

S: Uppdatera PlayMemories Home till den senaste versionen. Föregående versioner stöder eventuellt inte vissa tjänster.


F: Vad kan jag göra med funktionen Skapa multivy?

S: Du kan använda de två funktionerna nedan:
- Slå ihop upp till 4 videoklipp på en skärm.
- Skapa en video där olika data, som t. ex. hastighet och bana kombineras, genom att använda GPS-informationen.
* Den här funktionen är endast tillgänglig med videoklipp som tagits av Action Cam med GPS-funktionerna.
- Sakta ner videohastigheten i en del eller i hela klippet för att redigera.


F: När jag installerar PlayMemories Home visas ett meddelande om att en databas byggs upp, men installationen slutförs aldrig.

S: Vid installationen av PlayMemories Home byggs en databas upp för att förstärka funktioner för integrering med PlayMemories Online (t.ex. för att undvika duplicering av bilder).
Detta kan ta lång tid om det finns ett stort antal bilder lagrade på din dator.
När processen är slutförd kommer den inte att upprepas. Vänta tills databasen är helt färdigbyggd.


F: Det finns filer av typen "----.modd" i min mapp med bilder.

S: PlayMemories Home skapar automatiskt de här filerna för att hålla ordning på dina bilder.
Ta inte bort dem.


F: När jag importerar video till datorn delas de importerade videofilerna.

S: Vissa videoklipp delas under inspelningen beroende på kameran.
Du kan kombinera dessa klipp genom att importera dem till datorn med hjälp av "PlayMemories Home".
Du kan endast kombinera videon på följande villkor.
- När du använder Sony AVCHD-kompatibel videokamera
- När NTFS- eller exFAT-filsystem används på din dator.

[Observera]

- Delade videoklipp kombineras endast när NTFS- eller exFAT-filsystem används på din dator. Om filsystemetet FAT32 används på datorn kan delade videor inte kombineras. Du kan kontrollera filsystemet du använder i målenhetens egenskaper. För information om hur du ändrar filsystemet, kontakta tillverkaren av din dator.
(Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar din data innan byte av filsystem, eftersom befintliga data kan gå förlorade.)

- När du importerar delade videofiler till en PC med hjälp av kommersiellt tillgängliga videoredigeringsprogram kan ljudet vara skadat. Använd "PlayMemories Home" för att importera filer till datorn även när du använder kommersiellt tillgänglig programvara för redigering.

・När du importerar en video från ”PlayMemories Home” så importeras videon i splittrat tillstånd om överföringen sker över Wi-Fi. Av denna orsak, var god och använd en USB-kabel för importering.


F: Kan jag importera bilder och videor från en skiva till en dator?

S: Du kan importera bilder eller videoklipp som spelats in på en skiva som skapats med hjälp av "PlayMemories Home".
Sätt i skivan i skivenheten på datorn och klicka på [Verktyg] i övre högra hörnet av huvudfönstret och klicka sedan på [Importera mediafiler].


F: När jag använder en kamera som stöder WiFi-funktionen så kan jag inte importera foton eller video via WiFi.

S: Innan du importerar videofilmer eller foton, anslut dator och en kamera som stöder WiFi-funktionen med en USB-kabel, välj kameran som stöder WiFi-funktionen från [Kameror och media], och kör sedan [Wi-Fi-importinställningar].

Om du använder Windows brandvägg konfigureras portinställningarna automatiskt samtidigt som inställningarna körs.

[Observera]

- Den här funktionen är endast tillgänglig med Sony videokamera eller digitalkamera med WiFi-PC sparande funktion. WiFi-import tar längre tid jämfört med att importera via USB-anslutning.

- Datorn och kameran som stöder WiFi-funktionen måste vara ansluten till samma nätverk.

- Inställningar för brandvägg och säkerhetsprogram som du använder måste konfigureras för varje nätverk datorn är ansluten till.

- Beroende på brandväggsinställningarna i säkerhetsprogrammet du använder, kanske enheten inte känns igen.
Ändra inställningarna så att kommunikationen kan göras med hjälp av UDP-port 1900 och TCP-port 2869.
För detaljerad information, se hemsidan eller manualen för säkerhetsprogrammet.

Visning av videoklipp och foton

F: Foton och videoklipp som har sparats på datorn kan inte visas i "PlayMemories Home".

S: Om du vill använda "PlayMemories Home" för att visa foton och sparade videoklipp utan att använda "PlayMemories Home" måste du använda "PlayMemories Home" för att ange mappen där bilderna och videoklippen är sparade.
Genom att ansluta en videokamera eller digitalkamera från Sony till datorn med en USB-kabel kan funktioner för hantering och uppspelning läggas till. När du använder Sonys kamera, försök att ansluta med en USB-kabel.


F: Kan jag infoga datumstämplar in bilder?

S: I Windows-versionen kan du skriva ut foton med aktuell information genom inställningar på utskriftsskärmen.
(Denna funktion är inte tillgänglig i Mac-versionen).
För att lägga till aktuell information till ett foto, välj önskad bild på huvudskärmen och därefter [Verktyg] - [Redigera/Konvertera foton] - [Justera foton] - [Infoga datum]. Du kan inte radera datuminformation. Dessutom kan du inte redigera flera bilder på en gång.


F: Kan jag kombinera videoklipp med "PlayMemories Home"?

S: Du kan kombinera flera AVCHD-videor, XAVC S-videor, MPEG-2 videor eller MP4-videor med "PlayMemories Home". Du kan inte kombinera videoklipp beroende på videoformatet eller filkombinationer.
Välj dina önskade videor på huvudskärmen och sedan [Verktyg] - [Redigera mediafiler] - [Redigera/Konvertera videoklipp].

Manipulera videofilmer och foton

F: Kan jag kopiera (säkerhetskopiera) foton och videoklipp importerade till en dator med hjälp av "PlayMemories Home" till en extern hårddisk?

S: På "PlayMemories Home" drar och släpper du mappen som du vill säkerhetskopiera till angiven mapp på datorn.