* Album av Sony är schemalagt att ersättas.

Grundläggande funktioner för "Album av Sony"

Välkommen till "Album av Sony"!

Du kan njuta av dina foton och videofilmer genom att använda "Album av Sony"-funktionerna som visas nedan.

Du kan visa minnesvärda foton och videofilmer. Svep med fingret åt vänster på skärmen för att visa menyn.

Meny

Alla:

Du kan visa alla foton eller videofilmer efter år, månad eller datum.

Mina samlingar:

Du kan visa dina samlingar.

[Tips]

- Med "PlayMemories Home" eller webbtjänsten "PlayMemories Online" kan du göra dina samlingar.

Vänners samlingar:

Du kan se samlingar som delas av dina vänner och familjer.

Kartor:

Du kan visa foton och videofilmer på en karta.

Favoriter:

Du kan visa foton och videofilmer som är markerade som favoriter.
Dina favoritfoton och videofilmer som har överförts till "PlayMemories Online" kan också ses från andra enheter.

Hemnätverk:

Genom att ansluta din PC till hemnätverket, kan du dela innehåll såsom foton och videofilmer med enheter i samma hemnätverk.

[Observera]

- För att ansluta dina enheter till hemnätverket är det nödvändigt att sätta på varje enhet.