Dela innehåll med enheter i hemnätverket

Genom att ansluta din PC till hemnätverket, kan du dela innehåll såsom foton och videofilmer med enheter i samma hemnätverk.

[Observera]

- För att ansluta dina enheter till hemnätverket är det nödvändigt att sätta på varje enhet.

Visa innehåll på andra enheter från din PC

1. På hemskärmen markerar du [Hemnätverk].

2. Markera önskad enhet.

3. Markera en mapp och sedan innehållet.

Spela upp innehåll som är lagrat på din PC från andra enheter (Överför)

1. Markera ett foto eller en videofilm.

2. Svep med fingret från ovansidan eller undersidan till mitten av skärmen för att visa menyn.

3. Markera [Överför].

4. Följ instruktionerna på skärmen.

[Tips]

- För att markera önskat foto eller videofilm på miniatyrbildskärmen, håll ned foton och videofilmer. Menyn visas längst ned på skärmen.

[Observera]

- Du kan endast överföra innehåll som är lagrat på din PC.

- Du kan inte överföra innehåll som endast är lagrat på "PlayMemories Online".