Grundläggande åtgärder för "Album" (Xperia™)

Välkommen till "Album"!

Förklarar hur funktionen används för att använda PlayMemories Online i "Album".

Översta skärmen

Bilder:

Visa alla foton och videoklipp.

(Meny) :

Konfigurera och redigera bilder. Menyalternativen ändras beroende vad som visas på skärmen.

[Tips]

- m du väljer - [Inställningar för PlayMemories] och slår på[Synkronisera alla] laddas dina foton automatiskt upp till ”PlayMemories Online” när de tas. Detta tillåter dig att visa fotona på andra enheter.

Så här gör man med menyskärmen:
Tryck på albumikonen eller dra skärmens vänstra kant för att visa menyn.

[Tips]

- Om du inte har loggat in på "PlayMemories Online" så kan du logga in genom att trycka på [PlayMemories Online] på menyn.

Samling

PlayMemories Online:
Tryck här för att se foton i PlayMemories Online.
Bibliotek: Lista de foton som laddats upp till PlayMemories Online.
[Tips]
Du kan samla dina favoritfoton för att skapa samlingen. Om du redan har skapat samlingen så kommer den att visas under [Bibliotek]. Där visas även [Vänners samlingar] som delas av dina vänner.