Album-funktionen i PlayMemories Online kommer att upphöra 31 mars 2017.
Mer information finns här.


Grundläggande åtgärder för "Album" (Xperia™)

Välkommen till "Album"!

Förklarar hur funktionen används för att använda PlayMemories Online i "Album".

Översta skärmen

:

Konfigurera och redigera bilder. Alternativen ändras beroende vad som visas på skärmen.

[Tips]

- m du väljer [Inställningar] och slår på[Synkronisera alla] laddas dina foton automatiskt upp till ”PlayMemories Online” när de tas. Detta tillåter dig att visa fotona på andra enheter.

Så här gör man med menyskärmen:
Tryck på albumikonen eller dra skärmens vänstra kant för att visa menyn.

[Tips]

- Om du inte har loggat in på "PlayMemories Online" så kan du logga in genom att trycka på [PlayMemories Online] på menyn.

- Du kan radera bilder som finns lagrade i din smartphone men behålla dem hos PlayMemories Online om du loggar ut från PlayMemories Online, raderar bilderna på din smartphone och sedan loggar in på PlayMemories Online igen. Du kan logga in eller logga ut från PlayMemories Online via "Inställningar" i menyskärmen.

PlayMemories Online:

Tryck här för att se foton i PlayMemories Online.
Bibliotek: Lista de foton som laddats upp till PlayMemories Online.

Samling

I listan kan du se Samlingarna som skapades från dina favoritfoton. Även dina Vänners samlingar visas här.