Ladda upp foton

Ladda upp dina foton och videoklipp till "PlayMemories Online" för att visa dem på flera olika enheter.

[Tips]

- Du kan ladda upp foton automatiskt eller manuellt. Om du laddar upp foton automatiskt konverteras foton till normalstorlek (långsidan under 1 920 pixlar) och sparas i "PlayMemories Online", som har obegränsad lagringskapacitet.

- När du slår på [Synkronisera alla] i standardinställningarna synkroniseras foton i din smarttelefon med dina foton i "PlayMemories Online" med jälp av ett Wi-Fi-nätverk.
Om du vill synkronisera foton med ditt mobilnätverk väljer du [Inställningar] - [Synkronisera alla] och väljer sedan [Mobilnätverk eller Wi-Fi] i inställningarna för uppladdning.

Ladda upp foton automatiskt

1. Tryck lätt på [Inställningar]

2. Aktivera [Synkronisera Alla]

Ladda upp foton manuellt

1. Tryck lätt på det foto som du vill överföra.

2. Tryck lätt på .

3. Välj "Lägg till i samling".

4. Välj "Endast bibliotek"