Ladda upp foton och videoklipp

Ladda upp dina bilder och videoklipp till "PlayMemories Online" för visning på olika enheter.

[Tips]

– Du kan ladda upp foton automatiskt eller manuellt. Om du laddar upp foton automatiskt så konverteras de till normalstorlek (långsidan 1 920 px) och sparas på "PlayMemories Online" med obegränsad lagringskapacitet.

– Om du vill ladda upp ett foto i dess originalstorlek ska du ladda upp det manuellt.

– Videor kan endast laddas upp manuellt.

– När du slår på [Synkronisera alla] i standardinställningarna synkroniseras fotona på din smartphone med fotona på "PlayMemories Online" med hjälp av ett Wi-Fi-nätverk.
Om du vill ändra på den här inställningen väljer du [Inställningar] – [Wi-Fi eller mobilt nätverk].

– Synka allt kan ställas in för varje enhet.

– PlayMemories Online stöder inte bilder i HEIF-formatet.
Kunder som använder iPhone 7 och nyare enheter med iOS 11 (eller senare) kan använda PlayMemories Online genom att välja "Mest Kompatibel" i OS-inställningarna för "Kamera". Den här inställningen sparar bilder i JPEG-formatet.

Ladda upp foton automatiskt

1. Tryck på [Inställningar] – [Konto].

2. Tryck på [Synkronisera alla] om du vill slå på automatisk uppladdning.

Ladda upp foton och videor manuellt

1. Tryck på [+].

2. Tryck på gruppen med mediefiler som innehåller fotot eller videon som du vill ladda upp.

3. Välj fotot eller videon som du vill ladda upp och tryck på [Slutfört] upptill höger på skärmen.

[Tips]

– Om du vill stoppa den manuella uppladdningen trycker du på förloppsindikatorn och på fotot som laddas upp och väljer sedan [Stoppa uppladdning].

– Automatisk uppladdning kan inte stoppas.