Överföra foton och videoklipp

Ladda upp dina foton och videoklipp till ”PlayMemories Online” för att visa dem på flera olika enheter.

[Tips]

- Du kan ladda upp foton automatiskt eller manuellt. Om du laddar upp foton automatiskt konverteras foton till normalstorlek (långsidan under 1 920 pixlar) och sparas i ”PlayMemories Online”, som har obegränsad lagringskapacitet.

- Om foton laddas upp manuellt kan storleken på fotona som ska laddas upp ändras till originalstorleken eller standardstorleken från inställningarna.

- Du kan ladda upp foton automatiskt eller manuellt.

"- När du slår på [Synkronisera alla] i standardinställningarna


synkroniseras foton i din smarttelefon med dina foton i ”PlayMemories Online” med hjälp av ett Wi-Fi-nätverk.


Om du vill synkronisera foton med ditt mobila nätverk väljer du [Inställningar]


- [Synka allt] och ställer sedan in [Ladda upp via] på [Wi-Fi eller mobilnätverk].


"

- Synka allt kan ställas in för varje enhet.

Ladda upp foton automatiskt

1. Tryck lätt på - [Inställningar] - [Synka allt].

2. Slå på [Synkronisera alla].

Överföra foton och videoklipp manuellt

1. Tryck lätt på [+].

2. Välj det foto eller videoklipp som du vill ladda upp.

3. Tryck lätt på [Ladda upp].

[Tips]

- Stoppa manuell uppladdning genom att trycka lätt på förloppsindikatorn, trycka lätt på fotot som ska laddas upp och sedan välja [Avbryt uppladdning].

- Stoppa funktionen för automatisk överföring, tryck på – ”Inställningar” – ”Synka allt” och stäng av ”Synka allt”.