Dela foton och videklipp med dina vänner och din familj

Du kan dela foton och videoklipp som har laddats upp till ”PlayMemories Online” med dina vänner och din familj.

- Dela en samling

- Skapa en samling tillsammans (Gruppsamlingar)

Dela en samling

1. Tryck lätt på [Mina samlingar].

2. Välj samlingen som du vill dela och tryck lätt på - [Dela samling].

Skapa en samling tillsammans (Gruppsamlingar)

1. Tryck på knappen "Skapa en ny gruppsamling" på huvudskärmen.

2. Bjud in medlemmar att delta i samlingen via NFC, e-post eller QR code.

3. Följ instruktionerna på skärmen för att skicka inbjudan.

4. Efter att ha bjudit in medlemmar kan du använda kameraknappen på skärmen för att ta ett foto eller lägga till ett foto sparat på din enhet.

[Tips]

・Foton som tas med kameraknappen i gruppsamlingen läggs automatiskt till i samlingen. Detta gäller för alla medlemmar i gruppsamlingen.

・Medlemmen som skapade gruppsamlingen fungerar som värd och kan bjuda in gäster eller ta bort gruppsamlingen. Dessutom kan värden lägga till medlemmar, radera foton, ändra titlar och utföra andra åtgärder via knappen "..."

・Gäster kan dela foton utan att behöva registrera sig eller installera appen.

・Användare som inte registrerar sig kan använda funktionerna i upp till 10 dagar.

・Gäster kan ladda upp foton och radera foton från samlingen. De kan inte bjuda in andra medlemmar eller ta bort befintliga medlemmar

・Foton i en gruppsamling kan endast visas av värden och av gästerna.