Przesyłanie zdjęć i filmów wideo

Można zbiorczo zarządzać wszystkimi zdjęciami robionymi przy użyciu różnych urządzeń, jak np. aparat/kamera, smartfon, tablet i innych.

1. Zaloguj się do serwisu „PlayMemories Online” z poziomu programu „PlayMemories Home”.

2. Wybierz opcję [Narzędzia] — [Prześlij do PlayMemories Online].

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

[Wskazówka]

– Aby ustawić rozmiar pliku multimedialnego do przesłania, z poziomu menu [PlayMemories Online] wyświetl okno [Ustawienia PlayMemories Online].