Często zadawane pytania

Pyt.: Filmów wideo zarejestrowanych kamerą/aparatem firmy Sony nie można odtwarzać w programach iMovie lub iPhoto.

Odp.: Filmów wideo w formacie MPEG2/AVCHD nie można odtwarzać na komputerze Mac. Aby je odtworzyć na komputerze Mac, należy je przekonwertować do formatu MP4, używając do tego celu opcji [Konwertuj] w programie „PlayMemories Home”.


Pyt.: Czy można otwierać pliki zdjęć lub wideo w serwisie „PlayMemories Home” przy użyciu programów iPhoto lub iMovie?

Odp.: Nie można otwierać plików zdjęć lub wideo nawet po ustawieniu programów iPhoto lub iMovie w opcji [Otwórz w programie] w programie „PlayMemories Home”.