„PlayMemories Home” — podstawowa obsługa (system Windows)

„PlayMemories Home” — witamy!

Program „PlayMemories Home” umożliwia zarządzanie zdjęciami i filmami wideo, a także ich edytowanie przy użyciu komputera.

Zacznij od importowania zdjęć i filmów wideo na komputer!

Importowanie zdjęć i filmów wideo z aparatu

Program „PlayMemories Home” umożliwia importowanie zrobionych zdjęć i filmów wideo na komputer.

1. Podłącz aparat cyfrowy, kamerę cyfrową lub smartfon do komputera przy użyciu dostarczonego lub wbudowanego kabla USB. Możesz też włożyć do czytnika w komputerze nośnik zewnętrzny, jak np. kartę SD lub nośnik „Memory Stick”.

Ekran importowania zdjęć i filmów wideo wyświetli się automatycznie.

2. Zaimportuj zdjęcia lub filmy wideo, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

[Wskazówka]

– Po podłączeniu aparatu lub kamery cyfrowej firmy Sony w programie „PlayMemories Home” będą dostępne różne funkcje (zależnie od typu podłączonego urządzenia).