Edytowanie filmów wideo

Program „PlayMemories Home” udostępnia wiele funkcji do edytowania filmów wideo.

1. W widok kalendarza lub folderów wybierz film wideo, który chcesz edytować.

2. Kliknij opcję [Narzędzia] – [Edytuj pliki multimedialne], a następnie wybierz żądaną funkcję edycji.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Po zakończeniu edycji zapisz film wideo.

Przytnij wideo:

Można przyciąć film wideo tak, aby zawierał tylko potrzebną część i zapisać go w nowym pliku.

Połącz filmy wideo:

Można łączyć filmy wideo nagrane kamerą.

[Uwagi]

– Można łączyć tylko filmy wideo nagrane w formacie AVCHD, MPEG-2 lub MP4.

– Można łączyć filmy wideo nagrane w tym samym formacie.

– Nie można łączyć filmów wideo w formacie MP4, jeśli do ich zapisu użyto różnych kodeków, szybkości klatek lub szybkości transmisji bitów.

Zapisz klatkę:

Można wykonać zdjęcie ulubionej sceny w filmie wideo.

Utwórz widok wielokrotny:

Można utworzyć nowy film wideo, umieszczając jednocześnie do 4 filmów różne filmy w formacie MP4 na 1 ekranie. Gdy kamera sportowa ma funkcję nagrywania z oznaczaniem lokalizacji GPS, na filmach wideo można też zapisywać widok mapy.