Udostępnianie zdjęć i filmów wideo

Program „PlayMemories Home” umożliwia udostępnianie zdjęć i filmów wideo znajomym i rodzinie.

Przesyłanie plików multimedialnych do serwisów wymiany

Przesyłanie plików multimedialnych do serwisów wymiany

Można łatwo przesyłać pliki multimedialne do serwisów społecznościowych lub podobnych.

1. Kliknij opcję [Narzędzia] – [Udostępnij], a następnie wybierz żądany serwis.

2. Spośród wyświetlonych miniatur wybierz pliki multimedialne do przesłania, a następnie przeciągaj je i upuszczaj w obszarze A. Następnie kliknij przycisk [Dalej].

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.