Edytowanie zdjęć

Program „PlayMemories Home” udostępnia wiele funkcji do edytowania zdjęć.

1. W widok kalendarza lub folderów wybierz zdjęcie, które chcesz edytować.

2. Kliknij opcję [Narzędzia] – [Dostosuj zdjęcia], a następnie wybierz żądaną funkcję edycji.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Po zakończeniu edycji zapisz zmiany.

Redukcja czerwonych oczu:

Światło lampy błyskowej może być przyczyną czerwonego odblasku oczu u ludzi podczas fotografowania. Można skorygować efekt czerwonych oczu na zdjęciach.

Przytnij obraz:

Można wyciąć niechciane części zdjęcia.

Wstaw datę:

Można wstawić znacznik czasu do zdjęć.

Automatyczna korekcja:

Można automatycznie skorygować jasność i kontrast zdjęcia, wybierając ich najodpowiedniejsze wartości.

Jasność:

Można dopasować jasność i kontrast zdjęć zgodnie z własnymi wymaganiami.

Nasycenie:

Można dostosować poziom nasycenia.

Krzywa tonalna:

Można dostosować jasność każdego kanału.

Ostrość:

Można uwypuklić kontur zdjęć.

[Wskazówka]

– Aby zmienić znacznik daty i godziny, w menu [Edycja] wybierz opcję [Zmień datę wybranych plików multimedialnych], aby wyświetlić okno [Zmień datę wybranych plików multimedialnych]. Zmień znacznik daty i godziny i kliknij przycisk [OK].

[Uwaga]

– Może nie być możliwe edytowanie niektórych zdjęć, np. tych wykonanych w trybie serii lub RAW.