Główne okno programu „PlayMemories Home”

Części i elementy w głównym oknie

A. Obszar zmiany trybu wyświetlania

Thumbnail/Details/Calendar:

Kliknij, aby przełączyć tryb wyświetlania (miniatury/szczegóły/widok kalendarza).

Wyszukiwanie:

Można wyszukiwać zdjęcia lub filmy wideo według takich kryteriów jak nazwa pliku, komentarz, etykieta, ocena , typ pliku multimedialnego lub nazwa kamery czy aparatu, których użyto do zrobienia zdjęcia czy nakręcenia filmu wideo.

B. Obszar narzędzi

W obszarze narzędzi można wykonać wymienione poniżej operacje na zdjęciach i filmach wideo
– Import plików z kamery, aparatu, karty pamięci itd.
– Eksport plików do kamery, aparatu, na kartę pamięci itd.
– Edycja zdjęć i filmów wideo
– Drukowanie zdjęć
– Tworzenie dysku
– Przesyłanie za pośrednictwem usługi sieciowej
(Trzeba mieć konto w danej usłudze sieciowej.)
– Wysyłanie zdjęć za pośrednictwem poczty elektronicznej
– Otwieranie zdjęć lub filmów wideo przy użyciu zapisane aplikacji innej niż „PlayMemories Home”
(Aplikację należy wcześniej ustawić w menu ustawień.)
– Przesyłanie do programu „PlayMemories Online”
– Korzystanie z funkcji pocztówki w programie „PlayMemories Online”

[Wskazówka]

– Po podłączeniu aparatu lub kamery cyfrowej firmy Sony w programie „PlayMemories Home” będą dostępne różne funkcje (zależnie od typu podłączonego urządzenia).

[Uwaga]

– Niektóre funkcje mogą być niedostępne zależnie od kraju/regionu.

C. Lokalizacje plików multimediów

Announce:

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić informacje od firmy Sony w postaci listy.

Ulubione:

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić pliki z ocenami .

Aparaty i nośniki:

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić pliki multimedialne zapisane w podłączonym aparacie/kamerze lub na nośniku, jak np. karta pamięci czy dysk.

Dysk twardy:

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić pliki multimedialne z folderu w napędzie komputera lub na zewnętrznym dysku twardym.

D. Ikony miniatur

Rozległy multi-angle

Dane RAW

Dane RAW+JPEG

HybridRec

Notatka głosowa

Zdjęcie 3D/Rozległa panorama 3D/film wideo nagrany w 3D

Edytowane pliki multimedialne

Film wideo, w którym jest zapisywane zaznaczenie na kamerze

Główny plik multimedialny w seriach zdjęć

Plik multimedialny z informacjami o pozycji GPS

Ostatnio zaimportowany plik multimedialny

Informacje o śledzeniu z kamery sportowej

Filmy wideo 4K

Filmy wideo nagrane z dużą szybkością

Filmy wideo utworzone przy użyciu opcji „Utwórz widok multi”