Odtwarzanie zdjęć lub filmów wideo z innych urządzeń w sieci domowej

W programie „PlayMemories Home” można także odtwarzać zdjęcia lub filmy wideo zapisane w innych urządzeniach w sieci domowej.

1. Wybierz opcję [Narzędzia] – [Ustawienia], a następnie ustawienia na ekranie [Sieć domowa].

2. Nawiąż połączenie z poziomu urządzenia podłączonego do sieci domowej.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

[Wskazówka]

– Aby wysłać plik multimedialny do odtworzenia na urządzeniu w sieci domowej, wyświetl żądany plik multimedialny w programie „PlayMemories Home” i kliknij przycisk [Wysyłanie].