Tworzenie dysku

W programie „PlayMemories Home” można utworzyć 4 rodzaje dysków: dysk DVD-Video, dysk w formacie AVCHD, dysk Blu-ray i dysk z danymi.
Wybierz dysk zależnie od zapisanych zdjęć/filmów wideo lub urządzenia używanego do odtwarzania.

Zapisywanie filmów wideo na dysku w standardowej (STD) rozdzielczości obrazu (dysk DVD-Video)

Zapisywanie filmów wideo na dysku w wysokiej (HD) rozdzielczości obrazu (dysk w formacie AVCHD)

Zapisywanie filmów wideo na dysku w wysokiej (HD) rozdzielczości obrazu (dysk Blu-ray)

Zapisywanie zdjęć na dysku (dysk z danymi)

[Uwaga]

– Menu z opcjami tworzenia dysków DVD-Video, AVCHD i Blu-ray jest wyświetlane tylko wtedy, gdy kamera „Handycam” i aparat „Cyber-shot” lub „α” są zgodne z właściwym dyskiem.
Za pierwszym razem należy zainstalować określone dodatkowe oprogramowanie (bezpłatne), podłączając się do sieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

– Wyłącz tryb oszczędzania energii, aby nie dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia w trakcie tworzenia dysku.

– Na utworzonym dysku nie można umieścić dodatkowej zawartości.
Dodatkowej zawartości nie można także umieścić na dysku DVD-RW, DVD+RW, BD-RE lub CD-RW. Dysk można zapisać ponownie po skasowaniu wszystkich zapisanych na nim danych.

– Program „PlayMemories Home” nie umożliwia zapisania na dysku filmu wideo w formacie MP4.

Zapisywanie filmów wideo na dysku w standardowej (STD) rozdzielczości obrazu (dysk DVD-Video)

W programie „PlayMemories Home” można utworzyć dysk DVD w standardowej (STD) rozdzielczości, mając do dyspozycji film wideo w formacie AVCHD lub MPEG2 (SD).

[Uwagi]

– Zależnie od formatu filmu wideo lub konfiguracji komputera utworzenie dysku może potrwać pewien czas.

1. Włóż nowy dysk DVD do stacji DVD w komputerze.

2. Kliknij przycisk [Narzędzia] – [Tworzenie dysków] – [DVD-Video (STD)].

3. Spośród wyświetlonych miniatur wybierz filmy wideo do zapisania na dysku, a następnie przeciągaj je i upuszczaj w obszarze z prawej strony. Następnie kliknij przycisk [Dalej].

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zapisywanie filmów wideo na dysku w wysokiej (HD) rozdzielczości obrazu (dysk w formacie AVCHD)

Program „PlayMemories Home” umożliwia zapisanie filmów wideo w formacie AVCHD na dysku DVD w celu utworzenia dysku AVCHD.

[Uwagi]

– Filmów wideo nagranych w trybie [HD PS] (28 Mb/s) lub [HD FX] (24 Mb/s) nie można zapisać na dysku AVCHD z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu. Jeśli zapisujesz filmy wideo na dysku AVCHD przy użyciu programu „PlayMemories Home”, ich szybkość transmisji bitów zostanie przekonwertowana na odpowiadającą jakości [HD FH].
Tworzenie dysku będzie trwać dłużej niż zwykle. Jest to spowodowane procesem konwersji szybkości transmisji bitów.
Od danego urządzenia zależy także czas nagrania, jakie można zapisać na 1 dysku.

1. Włóż nowy dysk DVD do stacji DVD w komputerze.

2. Kliknij przycisk [Narzędzia] – [Tworzenie dysków] – [AVCHD (HD)].

3. Spośród wyświetlonych miniatur wybierz filmy wideo do zapisania na dysku, a następnie przeciągaj je i upuszczaj w obszarze z prawej strony. Następnie kliknij przycisk [Dalej].

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zapisywanie filmów wideo na dysku w wysokiej (HD) rozdzielczości obrazu (dysk Blu-ray)

Jeśli jest dostępna nagrywarka Blu-ray, pobrano i zainstalowano w programie „PlayMemories Home” dodatkowe oprogramowanie BD (Blu-ray), można utworzyć dysk Blu-ray z filmów wideo w formacie AVCHD.

[Uwagi]

– Można użyć dysku Blu-ray w formacie BD-R lub BD-RE.

1. Włóż nowy dysk Blu-ray do stacji Blu-ray w komputerze.

2. Kliknij przycisk [Narzędzia] – [Tworzenie dysków] – [Dysk Blu-ray (HD)].

3. Spośród wyświetlonych miniatur wybierz filmy wideo do zapisania na dysku, a następnie przeciągaj je i upuszczaj w obszarze z prawej strony. Następnie kliknij przycisk [Dalej].

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zapisywanie zdjęć na dysku (dysk z danymi)

Program „PlayMemories Home” umożliwia zapisanie na dyskach CD lub DVD zdjęć zapisanych na komputerze. Na dysku z danymi jest też automatycznie tworzona lista zdjęć w formacie HTML.
Utworzony dysk można odtworzyć tylko na komputerze.

[Uwagi]

– Można użyć dysków w formacie DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, CD-R i CD-RW.
– Nie można zapisać filmów wideo na dysku z danymi.

1. Włóż nowy dysk CD lub DVD do stacji DVD w komputerze.

2. Kliknij przycisk [Narzędzia] – [Tworzenie dysków] – [Tworzenie dysków z danymi].

3. Spośród wyświetlonych miniatur wybierz zdjęcia do zapisania na dysku, a następnie przeciągaj je i upuszczaj w obszarze z prawej strony. Następnie kliknij przycisk [Dalej].

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.