„Album przez Sony” — podstawowa obsługa

„Album przez Sony” — witamy

Przeglądaj zdjęcia i filmy, korzystając z funkcji programu „Album przez Sony” w objaśniony poniżej sposób.

Można wyświetlić najnowsze zdjęcia i filmy wideo. Przesuń palcem w kierunku lewej strony ekranu, aby wyświetlić menu.

Menu

Wszystkie:

Można wyświetlić wszystkie zdjęcia lub filmy wideo według roku, miesiąca lub daty.

Mapy:

Można wyświetlić zdjęcia i filmy wideo na mapie.

Ulubione:

Można wyświetlić zdjęcia lub filmy wideo oznaczone jako ulubione.

Sieć domowa:

Po połączeniu komputera z siecią domową można udostępniać zdjęcia i filmy wideo innym urządzeniom w tej samej sieci domowej.

[Uwaga]

– W przypadku podłączenia urządzeń do sieci domowej wymagane jest skonfigurowanie każdego z urządzeń.