Udostępnianie zawartości urządzeniom w sieci domowej

Po połączeniu komputera z siecią domową można udostępniać zdjęcia i filmy wideo innym urządzeniom w tej samej sieci domowej.

[Uwaga]

– W przypadku podłączenia urządzeń do sieci domowej wymagane jest skonfigurowanie każdego z urządzeń.

Przeglądanie zawartości z innych urządzeń w komputerze

1. Na ekranie głównym wybierz opcję [Sieć domowa].

2. Wybierz żądane urządzenie.

3. Wybierz folder, a następnie zawartość.

Odtwarzanie zawartości zapisanej na komputerze przy użyciu innych urządzeń (funkcja Wysyłanie)

1. Wybierz zdjęcie lub film wideo.

2. Przesuń palcem z góry lub z dołu do środka ekranu, aby wyświetlić menu.

3. Wybierz opcję [Wysyłanie].

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

[Wskazówka]

– Aby wybrać żądane zdjęcie lub film wideo na ekranie miniatur, naciśnij i przytrzymaj zdjęcia i filmy wideo. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlone menu.

[Uwaga]

– Można wysyłać tylko zawartość zapisaną na komputerze.