Wyświetlanie zdjęć lub filmów wideo

Można wyświetlić zdjęcia i filmy wideo.

Wyświetlanie zdjęć lub filmów wideo na podstawie daty

1. Na ekranie głównym wybierz opcję [Wszystkie].

2. Wybierz zdjęcie lub film wideo.

[Wskazówka]

– Aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie lub film wideo, przesuń palcem z jednej do drugiej strony ekranu.

– Aby wyświetlić zdjęcia lub filmy wideo według miesięcy, zsuń palce na ekranie (ustaw 2 palce w pewnej odległości na ekranie, a następnie zsuń je).

Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo w postaci pokazu slajdów

1. Wybierz zdjęcia lub filmy wideo.

2. Przesuń palcem z góry lub z dołu do środka ekranu, aby wyświetlić menu.

3. Wybierz opcję [Pokaz slajdów].

Aby zatrzymać pokaz slajdów

1. Przesuń palcem z góry lub z dołu do środka ekranu, aby wyświetlić menu.

2. Wybierz opcję [Zatrzymaj].

[Wskazówka]

– Aby wybrać żądane zdjęcie lub film wideo na ekranie miniatur, naciśnij i przytrzymaj zdjęcia i filmy wideo. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlone menu.