- Hvis du ikke kan logge på PlayMemories Online fra BRAVIA, godta bruksvilkår og personvernerklæring på nytt med annen PlayMemories Online-app som PC eller smarttelefon.

- Hvis du bruker appen Sony Android TV Album og bilder ikke vises ordentlig, klikk her.


Grunnleggende operasjoner for "PlayMemories Online" (BRAVIA)

Velkommen til "PlayMemories Online"!

Få tilgang til "PlayMemories Online" fra BRAVIA for å nyte de minneverdige mediafilene på storskjerm.

Hovedskjerm (Sony Android TV)

Hovedskjerm (BRAVIA 2014-modeller)

Hovedskjerm (BRAVIA 2011-2013-modeller)

Hovedskjerm (Sony Android TV)

Du kan få tilgang til "PlayMemories Online" fra BRAVIA-enheten ved hjelp av en av følgende metoder.

* Støtte for videofunksjonen er planlagt å starte fra sommeren 2015.

- Velg [Album]-ikonet på Hjem-skjermen.

Du kan vise minneverdige bilder og videoer.

PlayMemories Online:

Trykk her for å se på bilder i PlayMemories Online.
Bibliotek: Lister opp bildene som er lastet opp til PlayMemories Online.

Hjem:

Du kan vise alle bilder og videoer etter år, måned og dato.

Samling:

Fra listen kan du se Samlinger som ble opprettet fra favorittbildene dine. Venners samlinger som blir delt, vises også her.

[Tips]

- Du kan lage samlinger ved hjelp av PC-applikasjonen "PlayMemories Home", mobilapplikasjonen "Album" eller "PlayMemories Online", eller nettjenesten "PlayMemories Online".

[Tips]

- Hvis du velger «Lysbildefremvisning» fra handlingsmenyen, vil en slideshow vises for de korresponderende bildene.

Hovedskjerm (BRAVIA 2014-modeller)

Du kan få tilgang til "PlayMemories Online" fra BRAVIA-enheten ved hjelp av en av følgende metoder.

- Velg [Album]-ikonet på Hjem-skjermen.

Du kan vise minneverdige bilder og videoer.

- Trykk på DISCOVER-knappen på fjernkontrollen til BRAVIA-enheten.

Du kan spille av en lysbildefremvisning.

- Velg [App] - [PlayMemories Online] på Hjem-menyen.

Du kan vise hovedskjermen i "PlayMemories Online".

[Tips]

- For å få tilgang til "PlayMemories Online" fra BRAVIA-enheten kan du se "Forberedelser" og registrere BRAVIA-enheten din.

Alle:

Du kan vise alle bilder og videoer etter år, måned og dato.

Mine samlinger:

Du kan vise samlinger som er satt sammen fra dine favorittbilder og -videoer.

[Tips]

- Du kan lage samlinger ved hjelp av PC-applikasjonen "PlayMemories Home", mobilapplikasjonen "Album" eller "PlayMemories Online", eller nettjenesten "PlayMemories Online".

Venners samlinger:

Du kan vise samlinger som deles av venner og familie.

* Postkort-funksjonen har blitt fjernet.

Se her for nærmere informasjon.

Hovedskjerm (BRAVIA 2011-2013-modeller)

[Tips]

For å få tilgang til "PlayMemories Online" fra BRAVIA, kan du lese "Forberedelser" og registrere din BRAVIA-enhet.

Alle:

Viser alle bildene og videoene i en liste i "PlayMemories Online".

Mine samlinger:

Du kan vise samlinger som er satt sammen fra dine favorittbilder og -videoer.

Venners samlinger:

Du kan vise samlinger som deles av venner og familie.

Innstillinger:

Slår "Varslinger"-funksjonen (funksjon som varsler deg om nye innkommende bilder, mens du ser på TV) på/av.

* Postkort-funksjonen har blitt fjernet.

Se her for nærmere informasjon.