[Oppdatert: desember 3, 2018]

Visnings-/ gjennomblaingsfunksjonen til BRAVIA® med Android TV™ er utgått.
Det vil fremdeles være mulig å vise / bla gjennom i PlayMemories Online på PC/smarttelefon/nettbrett.

Gjeldende modeller
2018-modeller: A9F/Z9F/A8F/X9000F/X8500F/X7500F-serien
2017-modeller: A1/X9500E/X9000E/X8500E/X8000E-serien
2016-modeller: Z9D/X8300D/X7000D-serien


Grunnleggende operasjoner for "PlayMemories Online" (BRAVIA)

Velkommen til "PlayMemories Online"!

Få tilgang til "PlayMemories Online" fra BRAVIA for å nyte de minneverdige mediafilene på storskjerm.

Hovedskjerm (Sony Android TV)* Støtte avviklet

Hovedskjerm (BRAVIA 2014-modeller)

Hovedskjerm (BRAVIA 2011-2013-modeller)

Hovedskjerm (Sony Android TV)

Du kan få tilgang til "PlayMemories Online" fra BRAVIA-enheten ved hjelp av en av følgende metoder.

* Støtte for videofunksjonen er planlagt å starte fra sommeren 2015.

- Velg [Album]-ikonet på Hjem-skjermen.

Du kan vise minneverdige bilder og videoer.

PlayMemories Online:

Trykk her for å se på bilder i PlayMemories Online.
Bibliotek: Lister opp bildene som er lastet opp til PlayMemories Online.

Hjem:

Du kan vise alle bilder og videoer etter år, måned og dato.

Samling:

Fra listen kan du se Samlinger som ble opprettet fra favorittbildene dine. Venners samlinger som blir delt, vises også her.

[Tips]

- Du kan lage samlinger ved hjelp av PC-applikasjonen "PlayMemories Home", mobilapplikasjonen "Album" eller "PlayMemories Online", eller nettjenesten "PlayMemories Online".

[Tips]

- Hvis du velger «Lysbildefremvisning» fra handlingsmenyen, vil en slideshow vises for de korresponderende bildene.

Hovedskjerm (BRAVIA 2014-modeller)

Du kan få tilgang til "PlayMemories Online" fra BRAVIA-enheten ved hjelp av en av følgende metoder.

- Velg [Album]-ikonet på Hjem-skjermen.

Du kan vise minneverdige bilder og videoer.

- Trykk på DISCOVER-knappen på fjernkontrollen til BRAVIA-enheten.

Du kan spille av en lysbildefremvisning.

- Velg [App] - [PlayMemories Online] på Hjem-menyen.

Du kan vise hovedskjermen i "PlayMemories Online".

[Tips]

- For å få tilgang til "PlayMemories Online" fra BRAVIA-enheten kan du se "Forberedelser" og registrere BRAVIA-enheten din.

Alle:

Du kan vise alle bilder og videoer etter år, måned og dato.

Mine samlinger:

Du kan vise samlinger som er satt sammen fra dine favorittbilder og -videoer.

[Tips]

- Du kan lage samlinger ved hjelp av PC-applikasjonen "PlayMemories Home", mobilapplikasjonen "Album" eller "PlayMemories Online", eller nettjenesten "PlayMemories Online".

Venners samlinger:

Du kan vise samlinger som deles av venner og familie.

* Postkort-funksjonen har blitt fjernet.

Se her for nærmere informasjon.

Hovedskjerm (BRAVIA 2011-2013-modeller)

[Tips]

For å få tilgang til "PlayMemories Online" fra BRAVIA, kan du lese "Forberedelser" og registrere din BRAVIA-enhet.

Alle:

Viser alle bildene og videoene i en liste i "PlayMemories Online".

Mine samlinger:

Du kan vise samlinger som er satt sammen fra dine favorittbilder og -videoer.

Venners samlinger:

Du kan vise samlinger som deles av venner og familie.

Innstillinger:

Slår "Varslinger"-funksjonen (funksjon som varsler deg om nye innkommende bilder, mens du ser på TV) på/av.

* Postkort-funksjonen har blitt fjernet.

Se her for nærmere informasjon.