Bruke kontrolleren

Når listen med bilder/video vises

A) Retningsknapper

Velg et bilde.

B) L1-knapp

Zoom ut.

C) Styreplate/styreplateknapp

Flikk opp eller ned på styreplaten for å rulle skjermen.

D) ALTERNATIVER-knapp

Vis Alternativer-menyen.
På Alternativ-menyen kan du velge å starte eller stille inn en lysbildefremvisning.

E) R1-knapp

Zoom inn.

F) -knapp/-knapp/-knapp/-knapp

-knappen: Vis det valgte bildet i fullskjermsvisning.
-knappen: Vis/skjul informasjon
-knappen: Gå tilbake til hovedmeny.

G) Venstre spake

Vipp spaken for å flytte fokus.

H) Høyre spake/R3-knapp

Vipp spaken opp eller ned for å rulle skjermen.
Når du beveger på spaken (R3-knapp), flyttes fokus med en bevegelsessensor

[Merk]

・Hvilke funksjoner som er tilordnet -knappen og -knappen, kan variere avhengig av landet eller regionen der PlayStation®4 ble solgt.

Når et bilde/video vises i fullskjermsmodus

I) Retningsknapper

Video:
- Venstre : Spol bakover
- Høyre : Spol fremover

J) L1-knappen

Vis forrige mediefil.

K) L2-knappen

Bilde: Roter bildet mot venstre.
Video: Spol bakover

L) Styreplaten/styreplateknappen

Knip inn/ut på styreplaten for å zoome ut/inn. Flikk til venstre/høyre på styreplaten for å vise forrige/neste bilde.

M) ALTERNATIVER-knappen

Vis Alternativer-menyen.
På Alternativer-menyen kan du velge å starte eller stille inn en lysbildefremvisning eller rotere et bilde.

N) R1-knappen

Vis neste mediefil.

O) R2-knappen

Bilde: Roter bildet mot høyre.
Video: Spol fremover

P) -knapp/-knapp/-knapp/-knapp

-knappen: Bilde:Vis detaljer om bildet.
Video: Spill av / pause
-knappen: Vis detaljer om mediefilen.
-knappen: Gå tilbake til oversikt

Q) Høyre spake

Bilde: Vipp spaken opp/ned for å zoome inn/ut.
Video: Vipp spaken opp/ned for å zoome inn/ut.

[Merk]

- Hvilke funksjoner som er tilordnet -knappen og -knappen kan variere avhengig av landet eller regionen der PlayStation®4 ble solgt.