"PlayMemories Home" grunnleggende funksjoner (for Mac)

Velkommen til PlayMemories Home!

"PlayMemories Home" for Mac gjør at du kan administrere og redigere bilder og videoer på Mac-en din.
Ved å laste opp bilder og videoer til den nettbaserte servicen "PlayMemories Online", kan du også se bildene og videoene på blant annet nettbrettet eller smarttelefonen. Du kan selvfølgelig også dele bilder og videoer med familie og venner på en enkel måte.

La oss komme i gang ved å importere bilder og videoer til Mac-en din!

Importere bilder og videoer fra kameraet

Med "PlayMemories Home" kan du importere bilder og videoer til Mac-en.

1. Koble digitalvideokameraet, digitalkameraet eller smarttelefonen til Mac-en ved å bruke den medfølgende eller innebygde USB-kabelen. Eller sett inn et eksternt medium, for eksempel et minnekort, inn i Mac-en.

Skjermen for import av bilde og video vises automatisk.

2. Importer bilder eller videoer ved å følge instruksjonene på skjermen.

[Tips]

- Videoer konverteres automatisk til 30p.

[Merk]

- For å behandle videoer i MPEG2/AVCHD-format må du koble til et Sony digitalvideokamera eller digitalt kamera osv.