Laste opp bilder og videoer

Du kan behandle bilder som tas med forskjellige enheter, for eksempel et kamera, nettbrett, smarttelefoner og andre enheter generelt sett.

1. Logg deg på "PlayMemories Online" fra "PlayMemories Home".

2. Velg [-verktøy] - [Last opp til PlayMemories].

3. Følg instruksjonene på skjermen.

[Tips]

- Hvis du vil stille inn størrelsen på mediefilen du ønsker å laste opp, vis vinduet [Innstillinger for PlayMemories Online] fra menyen [PlayMemories Online].