"PlayMemories Home" grunnleggende funksjoner (Windows)

Velkommen til "PlayMemories Home"!

Med "PlayMemories Home" kan du administrere og redigere bilder og videoer på datamaskinen.
Ved å laste opp bilder og videoer til den nettbaserte tjenesten "PlayMemories Online", kan du også se bildene og videoene på blant annet nettbrettet eller smarttelefonen. Du kan selvfølgelig også dele bilder og videoer med familie og venner på en enkel måte.

La oss komme i gang ved å importere bilder og videoer til datamaskinen!

Importere bilder og videoer fra kameraet

Med "PlayMemories Home" kan du importere bilder og videoer til datamaskinen.

1. Koble digitalvideokameraet, digitalkameraet eller smarttelefonen til datamaskinen ved å bruke den medfølgende eller innebygde USB-kabelen. Alternativt kan du koble et eksternt medium, som for eksempel et SD-kort eller en minnepenn, til datamaskinen.

Følgende skjermbilde vil bli viste automatisk.

2. Velg "Importer mediefiler".

Et skjermbilde som forteller deg hvordan du importerer bilder og videoer vises.

3. Importer bilder eller videoer ved å følge instruksjonene på skjermen.

[Hint]

- Når du har koblet til et Sony digitalvideokamera eller -digitalkamera, får du tilgang til ulike funksjoner i "PlayMemories Home" avhengig av den tilkoblede enheten.

- Når funksjonen Alle synkronisert er aktivert, lastes importerte bilder automatisk til "PlayMemories Online" etter import. Bilder som lastes opp automatisk, er ikke synlig for alle.

[Merk]

- Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelig, avhengig av land/område.

Logge på "PlayMemories Online"

Når du logger deg på "PlayMemories Online" fra "PlayMemories Home" kan du også vise og redigere bilder fra "PlayMemories Home" som har blitt lastet opp til "PlayMemories Online".

Du kan også dele opplastede bilder og videoer med venner og familie fra "PlayMemories Home".

1. Velg [Logg på] fra menyen [PlayMemories Online].

2. Følg instruksjonene på skjermen.