Laste opp bilder og videoer

Du kan laste opp bilder og videoer til "PlayMemories Online".

Oppdater PlayMemories Home til den nyeste versjonen for å kunne laste opp bilder og videoer. (*Bilder kan ikke lastes opp i versjon 4.1 eller tidligere)
Klikk herfor å åpne nedlastingssiden

 

Automatisk opplasting (Synkroniser alt)

Ved å aktivere funksjonen Alle synkronisert fra "PlayMemories Home" kan du laste opp et ubegrenset antall bilder gratis. (De lange sidene på bildene justeres til 1920 piksler.)

Denne funksjonen er trygg i bruk fordi de opplastede bildene ikke er synlige for andre enn deg.

1. Logg inn på PlayMemories Online fra PlayMemories Home.
Velg «Logg inn» fra «PlayMemories Online»-menyen.

2. Fra «PlayMemories Online»-menyen, velg «PlayMemories Online Settings

3. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Synkroniser alt.

Når Synkroniser alt er aktivert, synkroniseres bildene fra «PlayMemories Home» og «PlayMemories Online» automatisk.

[Merknader]

- Hvis du sletter eller redigerer et bilde i "PlayMemories Online", oppdateres dette både i "PlayMemories Home" og "PlayMemories Online".

- Videoer lastes ikke opp automatisk med funksjonen Alle synkronisert. Du må laste opp videoer manuelt.

Laste opp videoer manuelt

Du kan velge bilder eller videoer som du vil laste opp til "PlayMemories Online". Totalt 5 GB med bilder og videoer kan lastes opp.

1. Logg deg på "PlayMemories Online" fra "PlayMemories Home".

2. I kalendervisning eller mappevisning velger du bildene eller videoene du vil laste opp.

3. Klikk på [Verktøy] - [Last opp til PlayMemories Online] eller [Legg til i mine samlinger].

3. Følg instruksjonene på skjermen.

[Hint]

- Hvis du vil angi størrelsen på mediefilen du vil laste opp manuelt, velger du [PlayMemories Online-innstillinger] i menyen [PlayMemories Online]. Angi deretter størrelsen i vinduet [Manuell opplasting].

- Hvis du sletter eller redigerer et bilde i "PlayMemories Online", oppdateres dette både i "PlayMemories Home" og "PlayMemories Online".