Dele bilder og videoer

Med "PlayMemories Home" kan du dele bilder og videoer med venner og familie.

- Laste opp bilder til "PlayMemories Online"
Du kan laste opp bilder fra "PlayMemories Home" til "PlayMemories Online" for å dele dem med venner og familie ved bruk av "PlayMemories Online".
Se pmh-upload.html for informasjon om hvordan du laster opp bilder og videoer fra "PlayMemories Home" til "PlayMemories Online".
Se browser.html for informasjon om hvordan du bruker "PlayMemories Online".

- Laste opp mediefiler til delingstjenester

- Sende mediefiler via e-post eller postkortfunksjonen

Laste opp mediefiler til delingstjenester

Du kan laste opp mediefiler til sosiale nettverksnettsteder eller lignende med én enkel funksjon.

1. Klikk på [Verktøy] - [Del], og velg deretter ønsket nettsted.

2. Velg mediefilene du vil laste opp fra miniatyrbildene. Dra og slipp dem til A, og klikk deretter på [Neste].

3. Følg instruksjonene på skjermen.