Redigere bilder

"PlayMemories Home" har mange ulike funksjoner for redigering av bilder.

1. Fra kalander- eller mappevisningen velger du bildet du skal redigere og viser det i fullskjerm.

2. Klikk "Verktøy" øverst i høyre hjørne av skjermen og velg ønsket redigeringsfunksjon.

3. Følg instruksjonene på skjermen.

4. Lagre bildet når du er ferdig å redigere.

Reduksjon av røde øyner:

Hvis du bruker blits når du tar bilde, kan dette føre til en rød refleksjon i øynene til subjektene på bildet. Du kan korrigere røde øyne på bilder.

Beskjære bilde:

Du kan slette uønskede deler av bilder.

Sett inn dato:

Du kan sette inn et datostempel på bilder.

Autokorrigering:

Du kan automatisk korrigere lysstyrken og kontrasten på et bilde til de mest egnede nivåene for det aktuelle bildet.

Lysstyrke:

Lysstyrken og kontrasten i bildet kan korrigeres etter ønske.

Fargemetning:

Du kan justere metningsnivåene.

Tonekurve:

Du kan justere lysstyrken i hver enkelt kanal.

Skarphet:

Du kan utheve bildenes konturer.

[Hint]

- Hvis du vil endre dato- og tidsstempel, velger du [Endre dato på valgte mediefiler] i menyen [Rediger] for å vise vinduet [Endre dato på valgte mediefiler]. Endre dato- og tidsstempelet, og klikk på [OK].

[Merk]

- Det kan hende at du ikke kan redigere enkelte bilder, som for eksempel bilder tatt i Multi Burst- eller RAW-modus.