Hovedvinduet i "PlayMemories Home"

Deler og kontrollfunksjoner i hovedvinduet

A. Område for bytte av visning

Thumbnail/Details/Kalender:

Klikk for å bytte visningsmodus (Miniatyrbilde/Detaljer/Kalendervisning).

Søk:

Du kan søke etter bilder eller videoer ved å bruke informasjon som filnavn, kommentar, etikett, vurdering, mediefiltype eller navnet på kameraet du tok bildene eller videoene med.

B. Verktøyområde

Du kan utføre følgende for bilder og videoer i verktøyområdet
- Importere fra et kamera, minnekort osv.
- Eksportere til et kamera, minnekort osv.
- Redigere bilder og videoer
- Utvikle RAW bilde
- Opprette en plate
- Laste opp ved bruk av en nettverkstjeneste
(Du må ha en konto hos leverandøren av nettverkstjenesten.)
- Sende bilder via e-post
- Åpne bilder og videoer ved bruk av et annet program enn "PlayMemories Home"
(Angi programmet på forhånd i innstillingsmenyen.)
- Laste opp til "PlayMemories Online"

[Hint]

- Når du har koblet til et Sony digitalvideokamera eller -digitalkamera, får du tilgang til ulike funksjoner i "PlayMemories Home" avhengig av den tilkoblede enheten.

[Merk]

- Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelig, avhengig av land/område.

C. Plasseringer for mediefil

Meldinger:

Klikk for å vise informasjon fra Sony (siste programvareoppdatering osv.) i en liste.

Alle:

Klikk for å vise mediefiler som er importert til "PlayMemories Home", og som er lastet opp til "PlayMemories Online" i samme visning.

Favoritter:

Klikk for å vise mediefiler angitt med .

Kameraer og media:

Klikk for å vise mediefiler lagret på det tilkoblede kameraet eller opptaksmediet, som for eksempel et minnekort eller en plate.

Mine samlinger:

Klikk for å vise mediefiler kategorisert etter temaer, som for eksempel "Reise", "Familie" og "Hobbyer".

Venners samlinger:

Klikk for å vise informasjon som er delt av venner og familie.

Harddisk:

Kikk for å vise mediefiler fra en mappe på en datamaskinstasjon eller ekstern harddiskstasjon.

D. Miniatyrbildeikoner

Bilde med flervinkelpanorama

RAW-data

RAW+JPEG-data

HybridRec

Talememo

3D-bilde / 3D-panoramabilde / video tatt opp i 3D

Mediefiler opplastet til "PlayMemories Online"

Redigerte mediefiler

Videoer som Fremhev avspilling er lagret på

Hovedmediefiler i en burst-gruppe

Mediefil med GPS-posisjonsinformasjon

Mediefil som sist ble importert

Sporingsinformasjon for videokamera

4 K videoer

Videoer tatt opp i høy hastighet

Videoer opprettet med «Opprett flervisning».

Sound Photo

Video spilt inn på samme tid

Markører av Ansiktsgjenkjennelse

Markører av Smilegjenkjennelse

Markører av Høydepunkt

Markører av Ta stillbilde