Spille av bilder eller videoer fra andre enheter på hjemmenettverket

Du kan spille av bilder eller videoer i "PlayMemories Home" fra andre enheter på hjemmenettverket.

1. Velg [Verktøy] - [Innstillinger], og konfigurer deretter innstillingene på skjermen [Hjemmenettverk].

2. Koble enheten til hjemmenettverket.

3. Følg instruksjonene på skjermen.

[Hint]

- Hvis du vil sende en mediefil til avspilling på en enhet i hjemmenettverket (slynge), viser du den ønskede mediefilen i "PlayMemories Home" og velger deretter [Slyng]."