Vanlige spørsmål

Sp.: Filmer som redigeres og eksporteres til kameraet kan ikke spilles av.

Sv.: Kun filmer redigert med "Kutt video" og "Kombiner videoer" kan avspilles på et kamera.


Sp.: Bilder eller videoer lagret i "PlayMemories Home" kan ikke spilles av på andre enheter i hjemmenettverket.

Sv.: Velg [Verktøy] - [Innstillinger], og konfigurer deretter innstillingene på skjermen [Hjemmenettverk].


Sp.: Jeg kan ikke laste opp bilder eller videoer til PlayMemories Online eller Facebook. (Ikonene "Last opp til PlayMemories", "Legg til i Mine samlinger" og "Last opp" er ikke tilgjengelige.)

Sv.: Oppdater PlayMemories Home til den nyeste versjonen. Tidligere versjoner støtter kanskje ikke enkelte tjenester.


Sp: Hva kan jeg gjøre med funksjonen Opprett flervisning?

Sv: Du kan bruke de to funksjonene slik:
- Slå sammen opptil 4 videoer på én skjerm.
- Lage en video som slår sammen ulike data som for eksempel hastighet og kurs e.l. ved hjelp av GPS-informasjon.
* Denne funksjonen er bare tilgjengelig for videoer som er tatt med et Action Cam med GPS-funksjoner.
- Redusere videohastigheten i deler av eller hele videoen for redigering.


Sp.: Når jeg installerer PlayMemories Home, vises meldingen "Oppdaterer database" og installasjonen fullføres ikke.

Sv.: I PlayMemories Home bygges en database under installasjonen for å styrke integreringsfunksjonene (for eksempel for å unngå dupliserte bilder) med PlayMemories Online.
Denne prosessen kan ta lang tid å fullføre hvis du har lagret mange bilder på datamaskinen din.
Når prosessen er fullført, vil ikke den samme prosessen kreves igjen. Vent til databasen er ferdigbygget.


Sp.: Det er filer som kalles "----.modd" i mappen min som inneholder bilder.

Sv.: PlayMemories Home oppretter og lagrer disse filene automatisk for å administrere bildene dine.
Ikke slett disse filene.


Sp.: Når jeg importerer videoer til datamaskinen, deles de importerte videofilene opp.

Sv.: Enkelte videoer deles opp under opptak, avhengig av kameraet.
Du kan kombinere disse videoene ved å importere dem til datamaskinen ved bruk av "PlayMemories Home".
Du kan bare kombinere videoer hvis følgende betingelser er oppfylt
- Du bruker et Sony AVCHD-kompatibelt videokamera
- Når filsystemet NTFS eller exFAT brukes på datamaskinen

[Merknader]

- Delte videoer kan bare kombineres når filsystemet NTFS eller exFAT brukes på datamaskinen Hvis filsystemet FAT32 brukes på datamaskinen, kan delte videoer ikke kombineres. Du kan kontrollere hvilket filsystem du bruker ved å åpne Egenskaper på målstasjonen. Kontakt produsenten av datamaskinen for informasjon om hvordan du endrer filsystemet.
(Det anbefales at du sikkerhetskopierer dataene før du endrer filsystem, fordi eksisterende data kan gå tapt.)

- Når du importerer delte videofiler til en datamaskin med kommersielt tilgjengelig videoredigeringsprogramvare, kan lyden bli skadet. Bruk "PlayMemories Home" for å importere filer til datamaskinen selv om du bruker kommersielt tilgjengelig programvare for redigering.

・Når du importerer en video fra "PlayMemories Home", importeres videoen mens den er i en delt tilstand når den overføres ved hjelp av Wi-Fi, så bruk en USB-kabel for å importere.


Sp.: Kan jeg importere bilder og videoer fra en plate til en datamaskin?

Sv.: Du kan importere bilder eller videoer som er tatt opp på en plate som er opprettet ved bruk av "PlayMemories Home".
Sett platen inn i platestasjonen på datamaskinen. Klikk på [Verktøy] øverst til høyre i hovedvinduet, og klikk deretter på [Importer mediefiler].


Sp.: Når jeg bruker et kamera som støtter Wi-Fi-funksjon, kan jeg ikke importere bilder eller videoer ved bruk av Wi-Fi.

Sv.: Før du importerer videoer eller bilder, må du koble datamaskinen til et kamera som støtter Wi-Fi-funksjon, med en USB-kabel. Velg kameraet som støtter Wi-Fi-funksjon, fra [Kameraer og media], og kjør deretter [Innstillinger for Wi-Fi-importering].

Når du bruker Windows-brannmur, konfigureres portinnstillingene automatisk samtidig som innstillingene kjøres.

[Merknader]

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig med Sony-videokamera eller digitalkamera med lagringsfunksjon til datamaskin via Wi-Fi. Import via Wi-Fi tar lenger tid sammenlignet med import via USB-tilkobling.

- Datamaskinen og kameraet som støtter Wi-Fi-funksjon, må være tilkoblet samme nettverk.

- Innstillingene for brannmur og sikkerhetsprogramvaren du bruker, må konfigureres for hvert nettverk datamaskinen er koblet til.

- Det kan hende at enheten ikke gjenkjennes, avhengig av brannmurinnstillingene i sikkerhetsprogramvaren du bruker.
Endre innstillingene slik at kommunikasjonen kan skje via UDP port 1900 og TCP port 2869.
Se nettstedet eller brukerveiledningen for sikkerhetsprogramvaren for detaljert informasjon.

Visning av videoer og bilder

Sp.: Bilder og videoer lagret på datamaskinen kan ikke vises i "PlayMemories Home".

Sv.: Hvis du vil bruke "PlayMemories Home" til å vise bilder og videoer som er lagret uten bruk av "PlayMemories Home", må du bruke "PlayMemories Home" for å angi mappen du vil lagre bildene og videoene i.
Ved å koble et Sony-videokamera eller digitalkamera til datamaskinen med en USB-kabel, kan du legge til administrasjons- og avspillingsfunksjoner. Når du bruker et Sony-kamera, kan du prøve å koble til med en USB-kabel.


Sp.: Kan jeg sette inn tidsstempel på bilder?

Sv.: Du kan kombinere flere videoer i AVCHD-format, flere videoer i MPEG-2-format eller flere videoer i MP4-format ved å bruke "PlayMemories Home". Du kan ikke kombinere videoer avhengig av videoformatet eller filkombinasjonene.
Velg ønskede videoer på hovedskjermen, og velg deretter [Verktøy] - [Rediger mediefiler] - [Rediger/konverter videoer].


Sp.: Kan jeg kombinere videoer ved å bruke "PlayMemories Home"?

Sv.: Du kan kombinere flere videoer i AVCHD-format, flere videoer i XAVC S-format, flere videoer i MPEG-2-format eller flere videoer i MP4-format ved å bruke "PlayMemories Home". Du kan ikke kombinere videoer avhengig av videoformatet eller filkombinasjonene.
Velg ønskede videoer på hovedskjermen, og velg deretter [Verktøy] - [Rediger mediefiler] - [Rediger/konverter videoer].

Manipulering av videoer og bilder

Sp.: Kan jeg kopiere (sikkerhetskopiere) bilder og videoer som er importert til en datamaskin med "PlayMemories Home", til en ekstern harddiskstasjon?

Sv.: I "PlayMemories Home" drar og slipper du mappen du vil sikkerhetskopiere, til den angitte mappen på datamaskinen.