* Album av Sony vil slutte å eksistere.

Grunnleggende operasjoner for "Album av Sony"

Velkommen til "Album av Sony"!

Du kan bruke funksjonene for "Album av Sony" som vist for å se bilder og videoer.

Du kan vise minneverdige bilder og videoer. Sveip fingeren mot venstre siden av skjermen for å vise menyen.

Meny

Alle:

Vis bilder eller videoer etter år, måned eller dato.

Mine samlinger:

Vis alle samlingene dine.

[Tips]

- Du kan lage samlinger med "PlayMemories Home" eller webtjenesten "PlayMemories Online".

Venners samlinger:

Vis samlinger som er delt av venner og familie.

Kart:

Vis bilder og videoer på et kart.

Favoritter:

Vis bilder og videoer som er merket som favoritter.
Favorittbilder og -videoer som er lastet opp til "PlayMemories Online", kan også vises på andre enheter.

Hjemmenettverk:

Du kan dele innhold, som for eksempel bilder og videoer, med enheter på samme hjemmenettverk ved å koble PC-en til hjemmenettverket.

[Merk]

- Du må foreta innstillinger på hver enhet for å koble dem til hjemmenettverket.