Dele innhold med enheter på hjemmenettverket

Du kan dele innhold, som for eksempel bilder og videoer, med enheter på samme hjemmenettverk ved å koble PC-en til hjemmenettverket.

[Merk]

- Du må foreta innstillinger på hver enhet for å koble dem til hjemmenettverket.

Vise innhold på andre enheter fra PC-en

1. Velg [Hjemmenettverk] på Hjem-skjermen.

2. Velg ønsket enhet.

3. Velg en mappe, og velg deretter innhold.

Spille av innhold lagret på PC-en på andre enheter (Slyng)

1. Velg et bilde eller en video.

2. Sveip fingeren fra øvre eller nedre del av skjermen mot midten av skjermen for å vise menyen.

3. Velg [Slyng].

4. Følg instruksjonene på skjermen.

[Tips]

- Hold inne et bilde eller en video for å velge ønsket bilde eller video på miniatyrbildeskjermen. Menyen vises nederst på skjermen.

[Merk]

- Du kan bare slynge innhold som er lagret på PC-en.

- Du kan ikke slynge innhold som bare er lagret på "PlayMemories Online".