Vise bilder eller videoer

Du kan vise bilder og videoer.

Vis bilder eller videoer ved å velge etter dato

1. Velg [Alle] på Hjem-skjermen.

2. Velg et bilde eller en video.

[Tips]

- Sveip fingeren fra side til side på skjermen for å vise forrige eller neste bilde eller video.

- Knip fingrene mot hverandre (plasser to fingre fra hverandre på skjermen og skyv dem mot hverandre) for å vise bilder eller videoer etter måned.

Vise videoer og bilder som lysbildefremvisning

1. Velg bilder eller videoer.

2. Sveip fingeren fra øvre eller nedre del av skjermen mot midten av skjermen for å vise menyen.

3. Velg [Lysbildefremvisning].

Slik stopper du en lysbildefremvisning

1. Sveip fingeren fra øvre eller nedre del av skjermen mot midten av skjermen for å vise menyen.

2. Velg [Stopp].

[Tips]

- Hold inne et bilde eller en video for å velge ønsket bilde eller video på miniatyrbildeskjermen. Menyen vises nederst på skjermen.