Laste opp bilder

Last opp bildene og videoene til PlayMemories Online, slik at du kan se dem på forskjellige enheter.

[Tips]

- Du kan laste opp bilder automatisk eller manuelt. Hvis du laster opp bilder automatisk, konverteres bildene til normal størrelse (langside på maks 1920 piksler) og lagres på PlayMemories Online med ubegrenset lagringskapasitet.

- Når du slår på [Alle synkronisert] i standardinnstillingene, synkroniseres bildene på
smarttelefonen med bildene i PlayMemories Online ved hjelp av et Wi-Fi-nettverk.
Hvis du vil synkronisere bilder ved hjelp av det mobile nettverket, velger du
[PlayMemories-innstillinger] - [Alle synkronisert] og deretter [Mobilt nettverk eller
Wi-Fi] i opplastingsinnstillingen.

[Merk]

- Videoer kan ikke lastes opp.

Laste opp bilder automatisk

1. Trykk [PlayMemories Online] fra menyen.

2. Klikk på - [PlayMemories-innstillinger]

Laste opp bilder manuelt

1. Klikk på bildet du vil laste opp.

2. Klikk på .

3. Følg instruksjonene på skjermen.