Dele bilder med venner og familier

Last opp bilder til PlayMemories Online, og del dem med venner og familie.

[Tips]

Personene du deler bilder med, trenger ikke en konto i Sony Entertainment Network for å se bildene.

Dele en samling

1. Trykk [PlayMemories Online] fra menyen og trykk samlingen du ønsker å dele.

2. Klikk på .

3. Følg instruksjonene på skjermen.

Når prosessen med samlingsdeling er fullført, sendes det en e-postmelding fra PlayMemories Online til personene du har delt samlingen med. De kan se samlingen ved å klikke på koblingen i e-posten.