Funksjonen Album på PlayMemories Online avvikles fra 31. mars, 2017.
For detaljer, se her.


Grunnleggende funksjoner i Album (Xperia™)

Velkommen til Album

Forklarer hvordan du skal bruke funksjonen for å få glede av PlayMemories Online i "Album".

Øverste skjermbilde

:

Konfigurere og redigere bilder. Elementene endres etter skjermbildet som vises.

[Tips]

- Hvis du velger [Innstillinger] og slår på[Alle synkronisert], lastes bildene dine automatisk opp til PlayMemories Online når du tar dem. På den måten kan du se bildene på andre enheter.

Slik arbeider du med menyskjermen:
Trykk albumikonet eller sveip venstre side av skjermen for å vise menyen.

[Tips]

- Hvis du ikke har logget på "PlayMemories Online", kan du logge på ved å trykke [PlayMemories Online] fra menyen.

- Du kan slett bilder som er lagret på smarttelefonen din, men oppbevare dem på PlayMemories Online hvis du logger deg av fra PlayMemories Online, slette de tilsvarende bildene på smarttelefonen og deretter logge deg inn på PlayMemories Online igjen. Du kan logge deg inn på eller av fra PlayMemories Online ved bruk av «Innstillinger» på menyskjermen.

PlayMemories Online:

Trykk her for å se på bilder i PlayMemories Online.
Bibliotek: Lister opp bildene som er lastet opp til PlayMemories Online.

Samling

Fra listen kan du se Samlinger som ble opprettet fra favorittbildene dine. Venners samlinger som blir delt, vises også her.