Vise bilder og videoer

Klikk på et bilde eller en video på startsiden for å forstørre til full skjerm.

[Tips]

- Sveip på skjermen for å vise forrige eller neste bilde når et bilde vises i full skjerm.

- Klikk på - [Lysbildefremvisning] for å vise lysbildefremvisning. Hvis du vil stoppe lysbildefremvisningen, trykker du på skjermen.