Laste opp bilder og videoer

Last opp bildene og videoene til "PlayMemories Online", og du kan vise dem på ulike enheter.

[Tips]

- Du kan laste opp bilder automatisk eller manuelt. Hvis du laster opp bilder automatisk, blir bildene konvertert til normal størrelse (lengste siden 1920 piksler) og lagret på "PlayMemories Online" med ubegrenset lagringskapasitet.

- Hvis du vil laste opp et bilde i opprinnelig størrelse, må du laste det opp manuelt.

- Videoer kan bare lastes opp manuelt.

- I standardstillingene, når du slår på [Alle synkronisert], blir bilder på smarttelefonen din synkronisert med bildene dine på "PlayMemories Online" via et Wi-Fi-nettverk.
Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du [Innstillinger] - [Wi-Fi eller mobilt nettverk].

- Alle synkronisert-innstillinger kan stilles inn for hver individuelle enhet.

- PlayMemories Online støtter ikke bilder i HEIF-format.
Kunder som bruker iPhone 7 og nyere enheter med iOS 11 (eller nyere) kan bruke PlayMemories Online ved å velge "Mest kompatibel" i OS-innstillingen "Kamera". Denne innstillingen lagrer bilder i JPEG-format.

Laste opp bilder automatisk

1. Trykk på [Innstillinger] - [Konto].

2. Trykk på [Alle synkronisert] for å slå på automatisk opplasting.

Laste opp bilder og videoer manuelt

1. Trykk på [+].

2. Trykk på gruppen av mediefiler som inneholder bildet eller videoen du vil laste opp.

3. Velg bildet eller videoen du vil laste opp, og trykk deretter på [Fullført] øverst til høyre på skjermen.

[Tips]

- Hvis du vil stoppe manuell opplasting, trykker du på fremdriftssøylen, trykker på bildet som lastes opp og velger deretter [Stopp opplasting].

- Automatisk opplasting kan ikke stoppes.